Wednesday, September 3, 2008

Universitetsspecialer om K.Aa.R.s musik

Karl Aage Rasmussens musik i historisk og æstetisk belysning.
Adresse: www.bibliotek.dk 

Ophav: Margit Nonbo

Oprindelsesår: 1989

Rettigheder: Fri adgang

Æstetik i en videnskabelig tid.
En diskussion af kunstens mulige betydning for livsverdenen i en ellers videnskabeligt domineret tid. Med udgangspunkt i Hans-Georg Gadamars filosofiske hermeneutik og kunstteori og med David Bohm, Per Højholt og Karl Aage Rasmussen som eksempler.

Adresse: Statsbibliotekets fjernlånsservice

Ophav: Tine Ærboe Hansen

Oprindelsesår: 1992

Rettigheder: Fri adgang


No comments: