Tuesday, September 30, 2008

Kronik i Berlingske Tidende 27. sebtember 2008

Lyden af et forbrugersamfund.

Læs kronikken her


Friday, September 26, 2008

Uendelighedsrækker

Gert Buschnmann har skrevet et essay om Per Nørgårds uendelighedsrække og om Karl Aage Rasmussens forsøg på at udvide denne tankegang. Hans essay indeholder ikke blot en grundig matematisk redegørelse for principperne bag disse rækker ( - indrømmet: Ikke for matematisk ukyndige), men også computerprogrammer til at generere hhv. Nørgårds og mine rækketyper. Han har således bl.a. afdækket principper som jeg ikke selv havde gennemskuet i mit trial and error arbejde. Hans essay kan læses

Wednesday, September 17, 2008

Lystvandringer

På Kolding Bibliotek holder Karl Aage Rasmussen i løbet af september og oktober fem foredrag om musik fra begyndelsen af det 20. århundrede. De finder løbende sted sted på mandage med start kl. 19. Læs mere her.
På Musikbibliotek.dk omtaler René Boye Pedersen engageret disse aftner som lystvandringer i musikhistorien.

Monday, September 15, 2008

New collection of essays

Rasmussen's latest collection of essays was published by Gyldendal on the 22nd of September. Apart from ten new essays on composers ranging from Vivaldi and Schubert to Mahler and Shostakovich the book contains reflections on musical memory and perception, on phonography, the work of a composer, current cultural policy, the concept of artistic value etc.

Ny essaysamling

Den 22 september udkom Rasmussens seneste samling af essays, Musik i virkeligheden, på forlaget Gyldendal. Bogen indeholder bl.a. ti essays om komponister og musikere, fra Vivaldi og Schubert over Wagner og Mahler til Sibelius, Sjostakovitj og dirigenten Otto Klemperer. Desuden essays f.eks. om musikoplevelsen, om fonografi og om en komponists arbejde, samt en række essays om kulturpolitik, demokrati og kunst, kunstnerisk kvalitet m.m.

Sunday, September 14, 2008

Schubert/Rasmussen "Sakontala" på cd

I foråret 2008 udkom den første indspilning af Karl Aage Rasmussens rekonstruktion og færdiggørelse af Franz Schuberts ufuldendte opera Sakontala på Carus Verlag (Carus 83.218). Optagelsen er baseret på urpremiéren i Metzingen (Stuttgart) med Stuttgarts Kammerkor og Deutsche Kammerphilharmonie Bremen under ledelse af Frieder Bernius. Blandt solisterne er Simone Nold, Martin Snell, Konrad Jarnot, Stephan Loges og Donát Havár. Indspilningen er allerede tildelt to internationale pladepriser: Diapason d'Or og Pizzicato Super Sonic Prize. Se mere om operaen i blog-arkivet for august.

Anmeldelser.

Music in the 20th Century

Rasmussen has recently completed work on a new, extensive book, Music in the 20th Century - a narrative. The prospective publication by Gyldendal will be in the spring of 2009.

Musik i det tyvende aarhundrede

Rasmussen har netop færdiggjort manuskriptet til en ny, omfattende bog med titlen Musik i det 20. århundrede - en fortælling. Bogen forventes at udkomme på forlaget Gyldendal i foråret 2009.


Schubert/Rasmussen "Sakontala" on cd

The spring of 2008 saw the Carus Verlag publication of the first recording of Karl Aage Rasmussen's reconstruction of Franz Schuberts opera "Sakontala" (Carus83.218). The production is based on the world premiere in Metzingen (Stuttgart) with the Stuttgart Chamber Choir and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen conducted by Frieder Bernius. Soloists include Simone Nold, Martin Snell, Konrad Jarnot, Stephan Loges and Donát Havár.
The recording already received two important international cd-prizes, the Diapason d'Or and the Pizzicato Super Sonic Prize.
See more about the opera in the blog archive for august.

Reviews:

Saturday, September 13, 2008

Summermusic

Rasmussen was artistic co-director for the festival Summermusic at Fuglsang 20-24th of August. Fuglsang is a grandiose manor house on the island of Falster in the south-eastern part of Denmark. Carl Nielsen was a frequent guest here, he composed some of his music here and his music was at the center of the festival. The newly opened Museum of Art at Fuglsang showed sculptures by Nielsen's wife Anne Marie as part of a large scale exhibition presenting vitalism in Danish art.

Sommermusik på Fuglsang

Rasmussen var kurator for festivalen Sommermusik på Fuglsang 20-24 august 2008. Carl Nielsens musik var festivalens omdrejningspunkt, Nielsen var i sin tid en hyppig gæst på godset Fuglsang, og det nyligt åbnede Fuglsang Kunstmuseum samvirkede med festivalen, bl.a. ved at vise skulpturer af Carl Nielsens hustru Anne Marie som en del af udstillingen om vitalisme i dansk kunst. Se Sommermusik på Fuglsang.Friday, September 12, 2008

Recent compositions

Among Karl Aage Rasmussen's most recent compositions is a piece called Liri commissioned by the Danish Chamber Players. The instrumentation is flute, clarinet, bassoon, violin, viola, cello, harp and piano and the duration about 7 minutes. As part of a project called New pictures from an exhibition the work is related to a Danish oil painting from the late 18th century representing a watermill in the Liri-river (north of Rome). The piece was world premièred on the 22nd of August.

For the inauguration, November 2007, of the new Conservatorium in Aarhus, Denmark - build as a part of the Aarhus Concert Center - Karl Aage Rasmussen was commissioned to compose a short orchestral work which was to become Building (2007). At the inauguration on the 8th of November 2007 the work had its world première with the Aarhus Symphony Orchestra conducted by Giordano Bellincampi.

Seneste kompositioner

Blandt Karl Aage Rasmussens seneste musikværker er Liri, komponeret på bestilling fra Storstrøms Kemmerensemble til projektet Nye Udstillingsbilleder. Værket har baggrund i et dansk maleri fra det sene 1800-tal. Motivet er et vandhjul i Liri-flioden (Italien, nord for Rom). Besætningen er fløjte, klarinet, fagot, violin, bratch, cello, harpe og klaver og varigheden ca. 7 minutter. Uropførelsen fandt sted 22. august i forbindelsen med festivalen Sommermusik på Fuglsang.

 Til indvielsen i november 2007 af Det Jyske Musikkonservatoriums nye hus - føjet sammen med Aarhus Musikhus - komponerede Karl Aage Rasmussen på bestilling orkesterværket Building (2007). Værket blev uropført ved indvielsen 8. november af Aarhus Symfoniorkester dirigeret af Giordano Bellincampi.


Thursday, September 11, 2008

Samtaler med K.Aa.R, kommentarer m.v.


i Seismograf, 2008

Anders Beyer, interview i Dansk Musiktidsskrift (1998) med henvisninger til kilder og litteratur:
1. del
2. del

 - Claus Grymer, 2007


 - om sit samarbejde med Karl Aage Rasmussen

 - Information

Wednesday, September 10, 2008

Rasmussen CV, English

1969-2008 appointed by the State Conservatory in Aarhus, 1988-2008 as full professor of composition
1975 initiated The Elsinore Players, a chamber ensemble touring widely in Europe, South Korea and South America
1977-81 member of the Danish Music Counsil
1978 founded the Aarhus NUMUS-festival, artistic directer until 2002
1983 organized and directed the ISCM World Music Days in Aarhus
1986 founded the music theatre group Danish Piano Theatre
1991-97 artistic director for the Esbjerg Ensemble
1997-2002 artistic director for Athelas Sinfonietta Copenhagen
2000-08 vice president in the board of the Royal Danish Theatre, Copenhagen
2003-07 member of the Danish Music Council

Since 1986 Rasmussen resides partly in Denmark, partly in Rome, Italy

Other activities have included producing programmes about new music for the Danish Radio, lectures all over Europe and the USA and being chairman of the Danish Art Foundation section for music.

Sunday, September 7, 2008

Mysteriet om Schuberts "Gastein" symfoni

I 2005 rekonstruerede Rasmussen, hvad han mener der er grund til at tro er en rekonstruktion fra sidste halvdel af 1800-tallet af Schuberts hidtil forsvundne, såkaldte "Gastein" symfoni. Læs om historien bag denne gåde her


Wednesday, September 3, 2008

Universitetsspecialer om K.Aa.R.s musik

Karl Aage Rasmussens musik i historisk og æstetisk belysning.
Adresse: www.bibliotek.dk 

Ophav: Margit Nonbo

Oprindelsesår: 1989

Rettigheder: Fri adgang

Æstetik i en videnskabelig tid.
En diskussion af kunstens mulige betydning for livsverdenen i en ellers videnskabeligt domineret tid. Med udgangspunkt i Hans-Georg Gadamars filosofiske hermeneutik og kunstteori og med David Bohm, Per Højholt og Karl Aage Rasmussen som eksempler.

Adresse: Statsbibliotekets fjernlånsservice

Ophav: Tine Ærboe Hansen

Oprindelsesår: 1992

Rettigheder: Fri adgang


Sandhed, skønhed, godhed. Konference 2008

Karl Aage Rasmussens foredrag på VUC's konference om
Sandhed, skønhed, godhed - Aarhus 26.4.2008

Læs foredraget her


Tuesday, September 2, 2008

Festtalen ved San Cataldos årsmøde 2008

Den 21. maj holdt Karl Aage Rasmussen festtalen i Charlottenborgs Festsal ved årsmødet for det danske kloster San Cataldo syd for Napoli og foreningen San Cataldos Venner. Klostret har i en lang årrække fungeret som refugium for arbejdende danske kunstnere og forskere. Rasmussen har selv flere gange haft ophold.
Emnet var naturligvis musik og Italien, nærmere bestemt Guiseppe Verdi som
politisk komponist.
Læs talen
her