Saturday, January 2, 2010

Veje til John Cage

Rasmussen har afsluttet manuskriptet til en ny bog med titlen "Tilfældighedernes spil - veje til John Cage". Det er ikke en biografi, men en introduktion - den første i bogform på dansk - til én af det 20. århundredes mest indflydelsesrige kunstnere, hans forudsætninger, tænkning, personlighed og eftervirkninger. Bogen udkommer på Gyldendal i det sene efterår.
Læs efterskriftet om baggrunden for bogen her.

More about Schumann's sketch for a Sonata Nr. IV

As documented in Fred Moyer's site the Schumann sketch also contains the beginning and some fragments of a first movement for his unfinished Pianosonata from 1837. Because of the sparse material here any attempt at a reconstruction - in the proper sense of the word - would be futile. I have, however, not been able to withstand the temptation to risk such an attempt.
See the original Schumann sketch on Mr. Moyer's site.
See my attempted completion of the movement here.
And download the musical result (with Sibelius software in mp3) here.

Mere om Schumanns skitse til en Sonate nr. IV

Som det fremgår af Fred Moyers site, indeholder Schumanns skitse også begyndelsen til - og nogle løsrevne fragmenter af - en første sats til den ufuldførte klaversonate fra 1837. Her er ethvert forsøg på en rekonstruktion i princippet umuligt, da det eksisterende materiale fra Schumanns hånd er utilstrækkeligt til at danne grundlag. Men jeg har ikke kunnet modstå fristelsen til alligevel at gøre forsøget.
Den originale skitse til satsen kan ses (og høres spillet) på mr. Moyers site.
Mit forsøg på en fuldført sats kan ses her.
Og resultatet i klingende form (som Sibelius file i mp3) kan downloades her.