Saturday, September 26, 2009

Klassisk musik i medie- og forbrugersamfundet.

Ved de danske musikbibliotekarers faglige mødedage, i år med titlen "Remix" afholdt på Vejle Bibliotek, præsenterede Rasmussen 25.9. et oplæg med ovenstående titel.
Læs dette oplæg her