Friday, October 23, 2009

Rasmussen attempts the completion of an overlooked Schumann-sketch recently made public.

In mid-September I became aware - through Alex Ross' blog "The Rest is Moise" - that Paul E. Green and the pianist Fred Moyer had made some Schumann-sketches for a 4th piano sonata available to the public. And done so in an exemplary manner by presenting not only Schumann's own manuscript but also a deciphered version of his handwriting and a splendid performance of the existing material by mr. Moyer.

The manuscript consists mainly of a sketch, "agitato", for a finale - so extensive that a completion seemed to me possible. So six minutes of up to now unknown, dramatic music by Schumann from 1839 can now be heard as a musically meaningful whole.

Read the fascinating story about how a Schumann-sketch turns up in the US, read the music and hear mr. Moyer's interpretation of the sketch. Together with my attempted completion as sheet music and in a audio version using Sibelius software.

On Fred Moyer's site here.

Rasmussen forsøger at færdigkomponere en hidtil overset Schumann-skitse.

I midten af september blev jeg - via Alex Ross' blog "The Rest is Noise" - opmærksom på et site hvor Paul E. Green og pianisten Fred Moyer har gjort nogle hidtil ukendte Schumann-skitser til en fjerde klaversonate offentligt tilgængelige. Og gjort det eksemplarisk i form af Schumanns eget manuskript, en decifreret udgave samt mr. Moyers (storartede) indspilning af det eksisterende materiale.

Det består især af en skitse, "agitato", til en finale, så omfattende at en komplettering forekom mig mulig. Hvorved altså en hidtil ukendt, 6 minutter lang, dramatisk sats af Schumann fra 1839 kan høres som en musikalsk meningsfuld helhed.

Læs den fascinerende historie om hvordan en Schumann-skitse dukker op i USA, se musikken og hør mr. Moyers indspilning af skitsen. Samt nu mit forsøg på en færdiggørelse af satsen, på noder og i en lytteversion v.h.a. Sibelius software.

På Fred Moyers site her.


Saturday, September 26, 2009

Klassisk musik i medie- og forbrugersamfundet.

Ved de danske musikbibliotekarers faglige mødedage, i år med titlen "Remix" afholdt på Vejle Bibliotek, præsenterede Rasmussen 25.9. et oplæg med ovenstående titel.
Læs dette oplæg her

Tuesday, May 19, 2009

Carl Nielsen - et stridens æble?

Det Kongelige Bibliotek åbnede den 15. maj en udstilling om med titlen "Carl Nielsen - et stridens æble?" Udstillingen kan ses til 10. oktober i Søjlehallen, Det Kongelige Bibliotek (Diamanten).
Ved åbningen introducerede Karl Aage Rasmussen udstillingen.
Læs introduktionen her

Sunday, March 22, 2009

I have a dream ...

Karl Aage Rasmussen's key note speech at the international symposium in Rome, March 2009, headlined "Classical Music and Modern Classical Music in Globalization and Society Environment" can be read here

Thursday, January 29, 2009

"Sviatoslav Richter, pianist" in Hungarian

The Hungarian publisher Rószavölgyi in Budapest has bought the rights to publish Rasmussen's biography in Hungarian. This is scheduled for the beginning of 2010.

"Svjatoslav Richter, pianist" på ungarsk

Det ungarske forlag Rószavölgyi i Budapest har købt rettighederne til at udsende bogen på ungarsk. Det vil ske i begyndelsen af 2010.

Wednesday, January 28, 2009

New SONY cd with Bo Skovhus

Schumann's "5 songs on poems by Hans Christian Andersen" and Schuberts "Der Taucher", both in orchestrations by Rasmussen, have just been released by SONY in a recording with Bo Skovhus and the Danish National Orchestra conducted by Stefan Vlader. The cd further contains famous lieder by Schubert in orchestrations by Brahms, Berlioz, Britten and others. The cd is headliened "Bo Skovhus - Leise flehen meine Lieder", SONY 7545765.

Ny cd med Bo Skovhus på SONY

Schumanns "5 sange til tekster af HC Andersen" og Schuberts "Der Taucher" i Rasmussens udgaver for orkester er netop udkommet på cd med Bo Skovhus og Radiosynfoniorkestret dirigeret af Stefan Vlader. Cd'en indeholder også andre af Schubert s berømteste Lieder i orkesterudgaver af bl.a. Brahms, Berlioz og Britten. Cd'en hedder "Bo Skovhus - Leise flehen meine Lieder", bestillingsnummer SONY 7545765.

Saturday, January 24, 2009

Style - taboo or potential?

13-15 of February the Norvegian Composers Society was hosting an extended symposium outside Oslo headlined "Style - taboo or potential?" Karl Aage Rasmussen gave a paper on musical modernism and postmodernism and took part in a series of round-tables. Among the other participants were Morten Eide Pedersen, Ina Blom, Bernhard lang, Erik Steinskog and Eivind Buene.

Stil - et tabu eller en mulighed?

I omegnen af Oslo arrangerede Norsk Komponist Forening 13-15 februar et omfattende fagseminar med titlen "Stil - tabu eller mulighed?". Karl Aage Rasmussen deltog med et oplæg om modernisme og postmodernisme samt i en række rundbordssamtaler. Andre medvirkende var bl.a. Morten Eide Pedersen, Ina Blom, Bernhard lang, Erik Steinskog og Eivind Buene.
En skriftlig version af Rasmussens oplæg kan læses her.