Thursday, January 29, 2009

"Sviatoslav Richter, pianist" in Hungarian

The Hungarian publisher Rószavölgyi in Budapest has bought the rights to publish Rasmussen's biography in Hungarian. This is scheduled for the beginning of 2010.

"Svjatoslav Richter, pianist" på ungarsk

Det ungarske forlag Rószavölgyi i Budapest har købt rettighederne til at udsende bogen på ungarsk. Det vil ske i begyndelsen af 2010.

Wednesday, January 28, 2009

New SONY cd with Bo Skovhus

Schumann's "5 songs on poems by Hans Christian Andersen" and Schuberts "Der Taucher", both in orchestrations by Rasmussen, have just been released by SONY in a recording with Bo Skovhus and the Danish National Orchestra conducted by Stefan Vlader. The cd further contains famous lieder by Schubert in orchestrations by Brahms, Berlioz, Britten and others. The cd is headliened "Bo Skovhus - Leise flehen meine Lieder", SONY 7545765.

Ny cd med Bo Skovhus på SONY

Schumanns "5 sange til tekster af HC Andersen" og Schuberts "Der Taucher" i Rasmussens udgaver for orkester er netop udkommet på cd med Bo Skovhus og Radiosynfoniorkestret dirigeret af Stefan Vlader. Cd'en indeholder også andre af Schubert s berømteste Lieder i orkesterudgaver af bl.a. Brahms, Berlioz og Britten. Cd'en hedder "Bo Skovhus - Leise flehen meine Lieder", bestillingsnummer SONY 7545765.

Saturday, January 24, 2009

Style - taboo or potential?

13-15 of February the Norvegian Composers Society was hosting an extended symposium outside Oslo headlined "Style - taboo or potential?" Karl Aage Rasmussen gave a paper on musical modernism and postmodernism and took part in a series of round-tables. Among the other participants were Morten Eide Pedersen, Ina Blom, Bernhard lang, Erik Steinskog and Eivind Buene.

Stil - et tabu eller en mulighed?

I omegnen af Oslo arrangerede Norsk Komponist Forening 13-15 februar et omfattende fagseminar med titlen "Stil - tabu eller mulighed?". Karl Aage Rasmussen deltog med et oplæg om modernisme og postmodernisme samt i en række rundbordssamtaler. Andre medvirkende var bl.a. Morten Eide Pedersen, Ina Blom, Bernhard lang, Erik Steinskog og Eivind Buene.
En skriftlig version af Rasmussens oplæg kan læses her.