Tuesday, December 7, 2010

Books under publication.

A number of unforeseen circumstances at Gyldendal, my publisher, has led to a delay of my book "Musik i det 20. århundrede - en fortælling" (Music in the 20th Century - a tale). It will be published in the early months of 2011. As the new book on Mahler must be published on the 4th. of June, this unfortunately means that the book on John Cage, originally intended to be published this autumn, will have to wait until the autumn of 2011,

Bøger under udgivelse

En række uheldige omstændigheder på forlaget Gyldendal har forsinket udgivelsen af min bog "Musik i det 20. århundrede - en fortælling". Den vil udkomme i det tidlige forår. Da den nye bog om Mahler ("Tilnærmelser til Gustav Mahler") skal udkomme den 4. juni 2011, medfører det desværre at bogen om Cage bliver yderligere forsinket. Den forventes at udkomme i 2. halvår af 2011.

Thursday, December 2, 2010

Financial Times - Richter

Financial Times has placed the book on Sviatoslav Richter on top of their list of recommendations of books from 2010 in the category "Classical music". See here.

Financial Times - Richter

Financial Times har sat bogen om Richter øverst på deres anbefalinger af bøger fra 2010 inden for området "Classical Music". Se her.