Friday, October 23, 2009

Rasmussen attempts the completion of an overlooked Schumann-sketch recently made public.

In mid-September I became aware - through Alex Ross' blog "The Rest is Moise" - that Paul E. Green and the pianist Fred Moyer had made some Schumann-sketches for a 4th piano sonata available to the public. And done so in an exemplary manner by presenting not only Schumann's own manuscript but also a deciphered version of his handwriting and a splendid performance of the existing material by mr. Moyer.

The manuscript consists mainly of a sketch, "agitato", for a finale - so extensive that a completion seemed to me possible. So six minutes of up to now unknown, dramatic music by Schumann from 1839 can now be heard as a musically meaningful whole.

Read the fascinating story about how a Schumann-sketch turns up in the US, read the music and hear mr. Moyer's interpretation of the sketch. Together with my attempted completion as sheet music and in a audio version using Sibelius software.

On Fred Moyer's site here.

Rasmussen forsøger at færdigkomponere en hidtil overset Schumann-skitse.

I midten af september blev jeg - via Alex Ross' blog "The Rest is Noise" - opmærksom på et site hvor Paul E. Green og pianisten Fred Moyer har gjort nogle hidtil ukendte Schumann-skitser til en fjerde klaversonate offentligt tilgængelige. Og gjort det eksemplarisk i form af Schumanns eget manuskript, en decifreret udgave samt mr. Moyers (storartede) indspilning af det eksisterende materiale.

Det består især af en skitse, "agitato", til en finale, så omfattende at en komplettering forekom mig mulig. Hvorved altså en hidtil ukendt, 6 minutter lang, dramatisk sats af Schumann fra 1839 kan høres som en musikalsk meningsfuld helhed.

Læs den fascinerende historie om hvordan en Schumann-skitse dukker op i USA, se musikken og hør mr. Moyers indspilning af skitsen. Samt nu mit forsøg på en færdiggørelse af satsen, på noder og i en lytteversion v.h.a. Sibelius software.

På Fred Moyers site her.