Tuesday, December 7, 2010

Books under publication.

A number of unforeseen circumstances at Gyldendal, my publisher, has led to a delay of my book "Musik i det 20. århundrede - en fortælling" (Music in the 20th Century - a tale). It will be published in the early months of 2011. As the new book on Mahler must be published on the 4th. of June, this unfortunately means that the book on John Cage, originally intended to be published this autumn, will have to wait until the autumn of 2011,

Bøger under udgivelse

En række uheldige omstændigheder på forlaget Gyldendal har forsinket udgivelsen af min bog "Musik i det 20. århundrede - en fortælling". Den vil udkomme i det tidlige forår. Da den nye bog om Mahler ("Tilnærmelser til Gustav Mahler") skal udkomme den 4. juni 2011, medfører det desværre at bogen om Cage bliver yderligere forsinket. Den forventes at udkomme i 2. halvår af 2011.

Thursday, December 2, 2010

Financial Times - Richter

Financial Times has placed the book on Sviatoslav Richter on top of their list of recommendations of books from 2010 in the category "Classical music". See here.

Financial Times - Richter

Financial Times har sat bogen om Richter øverst på deres anbefalinger af bøger fra 2010 inden for området "Classical Music". Se her.

Monday, September 20, 2010

Gustav Mahler

Rasmussen has recently completed work on a book about Gustav Mahler and his music.
The book will be published by Gyldendal during the spring of 2011, the publisher aims at the 18th of May, the centenary of Mahler's death, as publication date.

Gustav Mahler

Rasmussen har netop afsluttet arbejdet på en bog om Gustav Mahler og hans musik.
Bogen udkommer på forlaget Gyldendal i foråret 2011, forventeligt den 18. maj, 100-året for komponistens død.

Wednesday, March 3, 2010

World premiere of "Sakontala" on stage

Rasmussen's completion of Franz Schubert's unfinished opera "Sakontala" will receive its world premiere as a full scale opera production at the Stateopera in Saarbrücken on the 27th of March.
Information, list of singers and other participating artists etc. can be seen here.

Scenisk ur-premiere på "Sakontala"

Rasmussens fuldstændiggørelse af Schuberts ufuldendte opera "Sakontala" har scenisk verdenspremiere på statsoperaen i Saarbrücken den 27. marts. Se rollebesætning m.v. her.

Præsentation af Richter i Budapest.

Den 22. marts, som en del af Budapest Spring Festival, vil Karl Aage Rasmussen holde et foredrag om den store sovjetiske pianist Svjatoslav Richter. Samtidig udkommer Rasmussens roste bog om pianistens liv og kunst på ungarsk, se her. Foredraget finder sted før en koncert med den danske Trio Con Brio. Forlæggeren Bela Reviczky vil være aftenens vært.

Presentation of Richter in Budapest

On the 22nd of March , as part of the Budapest Spring Festival, Karl Aage Rasmussen is giving a lecture on Sviatoslav Richter. In this context he will also present his biography of the great Soviet pianist, right now available in Hungarian, look here. The presentation takes place before a concert with the Danish Trio Con Brio. Mediator will be Rasmussen's Hungarian publisher Bela Reviczky.

Sviatoslav Richter, Pianist in English

Rasmussen's acclaimed book on the life and art of the Sovjet pianist Sviatoslav Richter is now available in English from the American publisher Northeastern University Press.
See more, including an endorsement by world famous pianist Vladimir Ashkenazy, here.

Saturday, January 2, 2010

Veje til John Cage

Rasmussen har afsluttet manuskriptet til en ny bog med titlen "Tilfældighedernes spil - veje til John Cage". Det er ikke en biografi, men en introduktion - den første i bogform på dansk - til én af det 20. århundredes mest indflydelsesrige kunstnere, hans forudsætninger, tænkning, personlighed og eftervirkninger. Bogen udkommer på Gyldendal i det sene efterår.
Læs efterskriftet om baggrunden for bogen her.

More about Schumann's sketch for a Sonata Nr. IV

As documented in Fred Moyer's site the Schumann sketch also contains the beginning and some fragments of a first movement for his unfinished Pianosonata from 1837. Because of the sparse material here any attempt at a reconstruction - in the proper sense of the word - would be futile. I have, however, not been able to withstand the temptation to risk such an attempt.
See the original Schumann sketch on Mr. Moyer's site.
See my attempted completion of the movement here.
And download the musical result (with Sibelius software in mp3) here.

Mere om Schumanns skitse til en Sonate nr. IV

Som det fremgår af Fred Moyers site, indeholder Schumanns skitse også begyndelsen til - og nogle løsrevne fragmenter af - en første sats til den ufuldførte klaversonate fra 1837. Her er ethvert forsøg på en rekonstruktion i princippet umuligt, da det eksisterende materiale fra Schumanns hånd er utilstrækkeligt til at danne grundlag. Men jeg har ikke kunnet modstå fristelsen til alligevel at gøre forsøget.
Den originale skitse til satsen kan ses (og høres spillet) på mr. Moyers site.
Mit forsøg på en fuldført sats kan ses her.
Og resultatet i klingende form (som Sibelius file i mp3) kan downloades her.