Friday, September 26, 2008

Uendelighedsrækker

Gert Buschnmann har skrevet et essay om Per Nørgårds uendelighedsrække og om Karl Aage Rasmussens forsøg på at udvide denne tankegang. Hans essay indeholder ikke blot en grundig matematisk redegørelse for principperne bag disse rækker ( - indrømmet: Ikke for matematisk ukyndige), men også computerprogrammer til at generere hhv. Nørgårds og mine rækketyper. Han har således bl.a. afdækket principper som jeg ikke selv havde gennemskuet i mit trial and error arbejde. Hans essay kan læses

No comments: